Aylar: Haziran 2017

SINAV KAYGISI

SINAV KAYGISI Sınav kaygısı aslında bir çeşit performans kaygısıdır (anksiyetesidir). Eğitim psikolojisine göre sınırlı bir kaygı düzeyi öğrenme üzerine olumlu etki gösterirken, aşırı kaygı hem öğrenme hem de akademik başarı üzerine olumsuz etki etmektedir ve sınav kaygısı eğitim ortamında karşılaşılan öğrenen kişilerin özelliklerinden biridir. Sınav kaygısı olan öğrencilerin sınavları diğer öğrencilere göre daha kısa sürede […]

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE : Bu bir özbildirim ölçeğidir. Bu nedenle cümleyi iyice okuyup anlayın ve gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Okuduğunuz cümle sizin için her zaman ve ya genellikle geçerliyse, sağdaki boşluğa “Doğru” anlamına gelen “D” harfinin altına “X” işareti; her zaman ve ya genellikle geçerli değil ise “Yanlış” anlamına gelen “Y” harfinin altına “X” […]

Correlation between olfactory bulb volume and chronic depression: a magnetic resonance imaging study

Abstract Objective: Olfactory dysfunction can be seen secondary to various diseases, such as sinonasal disease, infections of the upper respiratory tract, head trauma, and neurodegenerative diseases. A small number of recent studies have focused on olfactory dysfunction in different neuropsychiatric disorders. This study aimed to investigate olfactory bulb (OB) volume in patients with chronic major […]

Eşler arası iletişim

     Hemen bütün canlıların eşleri vardır. O halde bu canlılar için gereklidir. Erikson, insanın benlik gelişimini sekiz evreye ayırmıştır. Bu evrelerden biri “yakınlaşma” evresidir. Burada genç yetişkin olan insan artık kendi kimliğini bir başkasıyla birleştirmeye hazırlar. Bireyin artık somut birleşmelere, eşleşmelere kendini bırakabilmesi, bu yakın ilişkilerde özverilerde bulunabilmesi gerekmektedir. Eğer kişi bu yakın ilişkileri […]

ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU ve TANI ÖLÇÜTLERİ

ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır ve daha küçük yaşlardaki çocuklarımızı ağına düşürmektedir. Bu nedenle bu konu çok önemlidir. Bu hastalığı tedavi etmek önlemekten daha zor ve pahalıdır. Bu nedenle önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda ailelere de büyük görev düşmektedir. Çocuğumuzla küçük yaşlardan […]

HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU

  HUZURSUZ BACAK SENDROMU Huzursuz bacak sendromu (HBS); dinlenirken ya da hareketsiz iken artan, genellikle bacaklarda görülen rahatsız edici ve kontrol edilemeyen hisler, bacakları ya da etkilenen diğer ekstremiteleri hareket ettirme dürtüsü ile karakterize, nöropsikiyatrik bir bozuklukdur. Huzursuz bacak sendromu uykusuzluğun en sık sebebidir. Bu nedenle gündüz uykulu olma hali ve buna bağlı trafik kazalarına […]

UYKU BOZUKLUKLARI VE SINIFLANDIRMASI

UYKU BOZUKLUKLARI VE SINIFLANDIRMASI AŞIRI UYKU HASTALIĞI Tanı Kriterleri A. Başlıca yakınma, hemen hergün, gündüz uyku dönemlerinin olması ya da uyku dönemlerinin uzaması ile kendini gösteren ve en az bir ay süren aşırı uykulu olma durumudur. B. Uyku bozukluğu, klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal,mesleki alanlarada ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden […]

YAS TUTMA (MATEM) HASTALIĞI

Bir dünya

İnsanlar değer verdikleri, sevdikleri ya da aralarında özel bir bağlantı bulunan birini kaybettiklerinde yas (matem) tutarlar. Bu durum evrensel bir durumdur. Herkesin yas tutma şekli de kendisine özgüdür. Yas tutma bazen sevilen birinin kaybıyla değilde bir makam, statü, iş kaybı ya da mal mülk kaybı sonrası da gelişebilir. Yapılan araştırmalar ve gözlemler yas tutmanın bazı […]