Aylar: Temmuz 2017

HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar, ağır bir hastalıkları olduğu veya olacağı ile ilgili devamlı bir şekilde düşünüp dururlar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu, hastaların stres ve gerginlikten kaynaklanan kas ağrıları, çarpıntı, uyuşma,karınca-lanma vb… normal bedensel duyumlara, ciddi bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış yorumda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu hastalığın tanı kriterleri şöyledir: 1-Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını […]

KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) HASTALIĞI

Bu hastalıkta , kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı aşırı düzeydedir ve kişi bu sıkıntı ile başedemez ve bu ruhsal sıkıntı bedensel bir belirtiye dönüşür. Bu bedensel belirtiler sıklıkla; Titreme, Kollarda bacaklarda geçici güçsüzlük ya da felç, Gözlerin geçici görmemesi, Geçici Konuşamama, Sara nöbetine benzer nöbetler geçirme ve benzeri bedensel belirtilerdir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A-Bir […]

Somatizasyon (Bedensel Belirti) Bozukluğu

Bu hastalıkta kişi vücudunda sürekli bir şekilde, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi hisler hisseder. Bu hisler vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve hasta tarafından bu şikayetler genellikle tanısı konulamamış bir hastalık olarak yorumlanır. Hasta zamanının büyük bir bölümünü bunları düşünerek geçirir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A- Sıkıntı veren veya günlük yaşamı önemli ölçüde bozan […]

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI Ergenlik ya da delikanlılık döneminde bedenin ve cinsel organların hızla gelişmesi olur, bu dönemde ergen kız ya da erkek çocukken oluşmuş rol ve görevlerle, bundan sonra yükleneceği rol ve görevleri karşılaştırmaya başlar. Bu süreç “kimlik duygusunun kazanılması” sürecidir. Kişi iç dünyasında çocuklukta, bilinçdışı olarak yaşamış olduğu çatışmaları yeni […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), üç belirti ile tanımlanır. Dikkat eksiklği, hiperaktivite ve dürtüsellik.Günümüzdeki varsayıma göre bu belirtilerin üçü de kısmen beynimizin prefrontal kortex denilen akıl yürütmeyle ilgili bölümündeki çeşitli problemlerden kaynaklanmaktadır. DEHB ‘da en çok öne çıkan dikkat eksikliği ve dikkati sürdürmede yetersizlik ve tabii buna bağlı problem çözmede yetersizlik Prefrontal korteksin bir bölgesinde […]

AGORAFOBİ

Agorafobi, değişik durumlar ve yerlerle karşılaşma veya gerçekten karşılaşacak olma inancı ile belirgin bir korku, kaygı ve bazen de panik atak belirtilerinin tetiklenmesidir. Agorafobi tanısı konulabilmesi için aşağıdakilerden en az ikisinde belirtilerin bulunması gerekmektedir; 1-Otomobil, otobüs, tren, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarını  kullanma esnasında, 2-Büyük otoparklar, alışveriş merkezleri, ya da köprü gibi açık alanlarda […]