Aylar: Eylül 2017

BORDERLİNE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Kernberg’e göre borderline kişilik yapısının tanı ölçütleri şunlardır; 1-Kimlik dağılması 2-Benliğin iyi ve kötü tasarımları bütünleştirememesi 3-Gerçeği değerlendirme yetisindeki bozukluklar ve güçsüz benlik. Borderline kişilik yapısı erken erişkinlikte ortaya çıkar ve kişilerarası ilişkilerde, benlik algısı ve duygulanımda tutarsızlık ile belirgin dürtüsel davranışların görüldüğü, kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta bulunan belirtiler kısaca şulardır: […]

NARSİSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsist kişiler hayallerinde ya da davranışlarında aşırı büyüklenirler, sürekli beğenilme gereksinimi duyarlar, eşduyum yani empati kuramazlar bu nedenle de kendi amaçları ya da çıkarları için başkalarını kullanmayı normal bir davranış olarak görürler. Bu bozukluk genellikle erken erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar. Bu kişilk örüntüsünün en önemli özellikleri şunlardır: 1- Büyüklenirler, başarılarını abartırlar, başarılarıyla orantısız biçimde üstün […]

ANTİSOSYAL (TOPLUMA AYKIRI) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Bu bozuklukta; en az 18 yaşındaki bir bireyde, 15 yaşından beri devam eden başkalarının haklarını umursamadan çiğneyen genel bir kişilik oluşumu vardır.Bu kişilerde ayrıca 15 yaşından önce de davranış bozukluğu olduğunu gösteren kanıtlar vardır.Bu bozukluk aşağıdakilerden en az 3 özelliğin olmasıyla belirlidir: 1-Tutuklanmasına yol açan tekrarlayıcı davranışlarda bulunmakla belirli olan yasal sorumluluklara uymama. 2-Sık sık […]