ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU ve TANI ÖLÇÜTLERİ

Spread the love

ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUĞU TANI ÖLÇÜTLERİ

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığı gün geçtikçe artmaktadır ve daha küçük yaşlardaki çocuklarımızı ağına düşürmektedir. Bu nedenle bu konu çok önemlidir. Bu hastalığı tedavi etmek önlemekten daha zor ve pahalıdır. Bu nedenle önlemek için çalışmalar yapılmalıdır. Bu konuda ailelere de büyük görev düşmektedir. Çocuğumuzla küçük yaşlardan itibaren yakın iletişim içinde olmalıyız. Kimlerle arkadaşlık yaptığını takip etmeliyiz. Eğer bunu küçük yaşlarda alışkanlık haline getirmezsek çocuk büyüdüğünde, ergenlik çağına geldiğinde iş işten geçmiş oluyor. Çünkü çocuklar artık ebeveynden çoktan uzaklaşmış oluyor. Ve artık ailenin sözünü maalesef dinlememeye başlıyorlar.

12 Aylık bir dönem içinde, belirgin bir sıkıntıya ya da iş-görmede azalmaya yol açan, problemli bir alkol ve/veya madde kullanım şekli, aşağıdaki belirtilerden en az 2 tanesi ile kendini gösterir. 

1-Kişi çoğu kez istediğinden daha fazla miktarda ya da daha uzun süreli alkol/madde kullanır.

2-Kişinin alkol/maddeyi kullanmayı bırakmak ya da kontrol altına almak için sürekli bir isteği vardır ya da bir sonuç vermeyen çabaları vardır.

3-Kişi alkol/madde elde etmek, alkol/madde kullanmak ya da bunların yarattığı etkilerden kurtulmak için çok zaman ayırır.

4-Kişi alkol/madde kullanmaya can atar, kişi alkol/madde kullanmak için çok büyük bir istek duyar ya da bunları kullanmak için kendini zorlanmış hisseder.

5-Kişinin işte, okulda ya da evdeki konumunun gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirememesi ile sonuçlanan, tekrarlayıcı alkol/madde kullanımı vardır.

6-Kişi alkol/maddenin etkilerinin neden olduğu ya da körüklediği sürekli ya da tekrarlayıcı sosyal ya da kişilerarası problemler olmasına karşın bunların kullanımını devam ettirir.

7- Kişi Alkol/madde kullanımından dolayı önemli bazı sosyal, işle ilgili etkinlikleri ya da eğlenme dinlenme etkinliklerini terk eder ya da azaltır.

8-Kişi tekrarlayıcı bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda alkol/madde kullanır (örn. Trafikte)

9-Kişi büyük bir olasılıkla alkol/maddenin neden olduğu ya da körüklediği sürekli ya da tekrarlayıcı bedensel ya da ruhsal bir sorunu olduğunu bilmesine rağmen bunların kullanımını devam ettirir.

10-Kişide alkol/maddeye karşı dayanıklılık gelişmiştir. Her zamanki aldığı dozda olması gereken etki oluşmamaktadır.

11-Alkol/maddeye karşı yoksunluk gelişmiştir. Aşırı miktarda ve uzun süreli alkol/madde kullanımının bırakılmasından sonra, birkaç saat ile birkaç gün içerisinde terleme, titreme, çarpıntı, uykusuzluk, bulantı kusma, gelip geçici görsel, duysal, dokunsal halüsünasyonlar, ajitasyon, bunalma, epileptik nöbetler gelişir.

     Alkol/madde kullanım bozukluğu olan bir hastanın öncelikle bilerek tedavi olmayı istemesi, kabul etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde tedaviye başlanamaz, başlansa bile devam ettirilemez. Bu konuyu ailelerin iyice anlaması ve bilmesi gerekmektedir. Hastalarını tedavi için, zorla ya da tehditle psikiyatriste getirip beklenti içine girmemeleri gerekmektedir.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara