BEDEN ALGISI BOZUKLUĞU (VÜCUT DİSMORFİK BOZUKLUĞU)

Spread the love

Bu hastalıkta, kişinin dış görünümünde başkalarınca gözlenebilir olmayan veya başkalarınca önemsenmeyecek, bir ya da birden çok kusuru algılama şeklinde düşüncelerle uğraşıp durmayı kapsayan tekrarlayıcı, ısrarcı düşünceler vardır. Bu zihinsel uğraşlar hastanın günlük işlerinden ya da sosyal faaliyetlerinden uzaklaşmasına neden olur. Bu zihinsel uğraşlar rahatsızlık hissi ve kaygılara neden olur. Bu hastalığın gidişi sırasında hasta bu kaygılardan ötürü çeşitli tekrarlayıcı davranışlar geliştirir. Bunlar arasında sürekli aynaya bakma, aşırı makyaj yapma, kamufle etmeye çalışma vardır. Bazı hastalarda sürekli kendisini başkalarıyla kıyaslama şeklinde tekrarlayıcı düşünceler vardır. Bazı hastalarda da aynalardan uzak durma gibi kaçınma davranışları vardır.
Hastaların kusur algısı ile ilgili zihinsel uğraşları en sık cilt ve yüz bölgesiyle ilgilidir. Çoğunlukla birden fazla bölgeyle ilgilidir. Bu bölgelerin üçte biri yaşam boyu hep aynı bölgelerdir, üçte birinde yeni bölgeler eklenir.
Hastalık genellikle erken ergenlik döneminde başlar. Ancak tedavi için başvurma başlangıçtan yaklaşık 10 yıl sonradır. Tedavi edilmeyen hastaların %80’i süreğen gidiş gösterir. %10-15’i iyiye gidiş gösterir. Hastaların çoğunda dönemsel gidiş görülür.
Bu hastalarda bunun bir hastalık olduğunu kabullenme ve tedavi arayış düzeyi düşüktür. Bu hastalarda %25 oranında estetik cerrahi öyküsü vardır. Fakat hastaların bu estetik ameliyatlardan memnuniyet oranı düşüktür. Bu hastalarda cilt ve yüz en sık uğraşı alanı olduğu için cildiye bölümüne başvurular da sıktır.
Bu hastalık kadın ve erkeklerde hemen hemen eşit oranda görülür. Hastaların çoğunluğu hiç evlenmemiş ya da boşanmıştır. Hastalarda bir işte çalışmama oranı da yüksektir.
Bu hastalığın tedavisinde, bazı ilaçların sınırlı da olsa iyileştirici etkisi bulunmaktadır. Ayrıca bireysel psikoterapi faydalı olmaktadır. Ancak hastaların yaklaşık üçte birinde bu durum sanrısal düzeydedir. Bunlara “hezeyanlı bozukluk, somatik tip” tanısı konulmaktadır.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara