DEPRESİF KİŞİLİK YAPISI

Spread the love

Depresif kişilik yapısı olan bireyler gelişim döneminin “oral” veya “temel güven duygusu” dönemine takılıp kalmışlardır. Bu kişilik yapısı doyurulma, değerli olduğu duygusu, önemsendiği duyguları ile bağlantılıdır.
Depresif kişilik yapısının önemli bir özelliği kendilerini küçük görme, başkalarını gözlerinde büyütüp sadece onlar için çalışmaları ve kendilerini kolayca yok saymaları ve kullandırmalarıdır. “Ben senin için neler yapmadım ki, ben senin için kendimi harcadım” düşünceleri sık görülür. Depresif kişilik yapısı olanlar her şeyden önce yakınlık kurma çabaları ve başkalarına mesafe koymadaki zorlukları ile dikkati çekerler. Başkalarının aşırı isteklerine hayır diyemezler ya da çok zorlanırlar. Hayır dediklerinde sanki bir suç, günah işlemiş gibi hissederler. Bu kişilerde çözülmemiş bağımlılık sorunları vardır. Yalnız kalamama, özveri, başkalarına kendisinden çok önem verme, kendini değerli görememe, başkalarından daha önemsiz ve değersiz olduğuna inanma, kendisinden başka herkesin daha önemli, değerli ve her konuda başkalarının daha yetenekli olduğu inancı bunların özellikleri arasında yer alır.
İnsanlara kolayca ve safca inanmaları, kendilerini düşünmeden teslim etmeleri, başkalarına şüphesizce bir güven, kendilerine güvensizlik duymaları bu kişilerin temel güven duygusunda sorunları olduğunu gösterir. Normal bir güven duygusu şüpheyi tümden gözardı etmez, gerekli durumları sorgular. Temel güven duygusu içindeki şüphe başkalarını daha gerçekçi değerlendirmeyi sağlar.
Depresif kişilik yapısı olanların başkalarıyla olan ilişkilerinde başkaları değerlilik ve önemliliğin simgesi gibi görülür. İlişkilerde doyum sağlamanın, sevilip sayılmanın, önemsenmenin yolu gözünde büyüttüğü kişilerle yakın ilişkiler kurmak, onu hoşnut etmektir. Böylece dolaylı olarak sevgi, yakınlık, sıcaklık ve ilginin sağlanacağı umulur. Bu tür davranışlar aynı zamanda bu kişilerin kendilerini, kendi çıkarlarını koruyamamalarına, kendilerini önemseyememelerine ve sınır koyamamalarına yol açar.
Özveri ve aşırı elseverliklerinin, herkesi hoşnut etme uğraşlarının, sürekli alttan almalarının altında aslında pasif beklentiler vardır. Fakat bu kişiler bu beklentilerinin ayırdımında değildirler. “Bana ilgi göstermiyorlar, beni adam yerine koymuyorlar, insanlar zaten bencil, dikkatsizler, beni önemsemiyorlar” gibi şikayetler, bu kişilerin sürekli hayal kırıklığı yaşadıklarının göstergesidir. Bu hayal kırıklıklarının nedeni aslında farkında olmadıkları pasif beklentilerdir.
Aslında bu kişiler eğer çok ağır bir kişilik sorunu yaşamıyorlarsa başkalarıyla çok iyi empati kurma becerisine sahiptirler.
Bu tip sorunların tedavisinde analitik yani çözümleyici psikoterapiler faydalıdır.

Views

Bir cevap yazın