ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI

Spread the love

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI
Ergenlik ya da delikanlılık döneminde bedenin ve cinsel organların hızla gelişmesi olur, bu dönemde ergen kız ya da erkek çocukken oluşmuş rol ve görevlerle, bundan sonra yükleneceği rol ve görevleri karşılaştırmaya başlar. Bu süreç “kimlik duygusunun kazanılması” sürecidir. Kişi iç dünyasında çocuklukta, bilinçdışı olarak yaşamış olduğu çatışmaları yeni baştan yaşar. Bu dönemde ergen kişi bir taraftan kendisine göre ben kimim, ne olacağım sorusuna yanıt ararken, diğer taraftan topluma göre kim ve ne olacağı sorularına yanıt arar. Ergen kişi çocukluk döneminde yaptığı özdeşimleri tekrar gözden geçirir, yeni değerleri ve özdeşimleri ile bunları tekrar yorumlar ve yeni sentezler oluşturarak benimser. Kimlik duygusu denilen şey, benliğin bu bütünleştirme görevinin artarak yaşanması ve kişiliğe yerleşmesidir. Bu dönemde ergen kişi başkalarınca nasıl değerlendirildiğine ve nasıl tanındığına büyük önem verir. Kendi benliğinde yerleşmiş süreklilik ve aynılık duygusu sosyal yönden de kazanılır. Erikson’un kimlik duygusu olarak belirttiği duygu, çocuklukta çekirdek durumda var olan kimlik duygusu ile bu dönemde gelişen ve sosyal anlam yüklenen kimlik duygusunun bütünleşmesi ve buna bağlı olan güven duygusudur. Bir başka deyişle ben neyim, ben kimim” soruları karşısında ergen kişinin fazla kuşkuya ve bocalamaya kapılmadan kendi kimliğini tanıyabilme ve kabullenme durumuna gelmesidir.
Bu dönem ergen bireyin, toplumsal yerini, mesleki konumunu, cinsel kimliğini tanımaya ve yerine oturtmaya çalıştığı bir dönemdir. Bu dönemde olan bu çabalara “kimlik krizi” denir. Kimlik krizi ile “Kimlik Karmaşası”nı birbirinden ayırmak gerekir. Kimlik krizinde yaşanan bunalımlar her ergen bireyin kendi kimlik duygusunu kazanabilmesi için bilinçli ya da bilinçdışı olarak gösterdiği çabanın belirtileridir. Bu belirtiler bazı ergenlerde daha sessiz, bazılarında daha çalkantılı geçebilir. Ana-babayla değişik derecelerde sürtüşmeler, ters düşmeler olabilir. Kimlik Karmaşası ise bir ergen bireyin bu olağan kimlik krizi sürecini ağır bunalımlarla aşmaya çalışmak zorunda kalması halidir. Burada cinsel, sosyal ve mesleki alanlardaki kimlik çabalamasında ağır bozulmalar görülebilir. Bocalayan genç birey aşırı uçlara sapabilir, ağır cinsel kuşkulara, yetersizlik duygularına kapılabilir, yoğun kaygı, panik durumları ve depresyonlar görülebilir. Bazen ters kimlik denilen, ana-babanın ve hatta kendisinin beklentilerine ters düşen davranışları deneyebilir. Kimlik Karmaşası, depresyon, taşkınlık, antisosyal davranışlar ve hatta şizofreni belirtileri şeklinde ortaya çıkabilir. Bazı ergen bireylerde bu durum yıllarca sürebilir, bazılarında ters kimlik yerleşebilir. Bazen de uygun bir ortamda ve uygun tedavilerle bu fırtınalı dönem yatışabilir.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara