Etiket: Aksaray Bipolar Bozukluk

Bipolar Duygulanım Bozukluğu

PSİKİYATRİ UZMANI

Bipolar Duygudurm Bozukluğu (I)       Bu hastalık gurubu halk arasında Bipolar Bozukluklar olarak da bilinir. Çok çeşitli tipleri olmasına rağmen daha çok iki tipi bilinir. Bunlar Bipolar I ve Bipolar II denilen tiplerdir. Bipolar bozuklukların tümünü göz önünde bulundurduğumuzda görülme sıklığı %4’e kadar çıkmaktadır. Bu bozuklukta genel olarak duygudurmda yükselmenin olduğu “Manik Dönem” ya da […]

BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU (TİP II)

PSİKİYATRİ UZMANI

Bipolar Bozukluk Tip II’de ruhsal çökkünlük, yani depresyon dönemleri daha ağır geçmektedir. Ama hastada arada hipomanik dönem denilen hafif neşeli, hareketli, konuşkan bir dönem de bulunmaktadır. Bu hastalığın tanısının konulabilmesi için, bir yada daha çok depresyon dönemlerinin yanında en az bir hipomani döneminin olduğu, tekrarlayıcı duygudurum dönemlerinin olması gerekmektedir. Ayrıca depresyon dönemi en az 2 […]