Etiket: Eşler arası iletişim

Eşler arası iletişim

     Hemen bütün canlıların eşleri vardır. O halde bu canlılar için gereklidir. Erikson, insanın benlik gelişimini sekiz evreye ayırmıştır. Bu evrelerden biri “yakınlaşma” evresidir. Burada genç yetişkin olan insan artık kendi kimliğini bir başkasıyla birleştirmeye hazırlar. Bireyin artık somut birleşmelere, eşleşmelere kendini bırakabilmesi, bu yakın ilişkilerde özverilerde bulunabilmesi gerekmektedir. Eğer kişi bu yakın ilişkileri […]