Etiket: Kayseri

BEDEN ALGISI BOZUKLUĞU (VÜCUT DİSMORFİK BOZUKLUĞU)

Bu hastalıkta, kişinin dış görünümünde başkalarınca gözlenebilir olmayan veya başkalarınca önemsenmeyecek, bir ya da birden çok kusuru algılama şeklinde düşüncelerle uğraşıp durmayı kapsayan tekrarlayıcı, ısrarcı düşünceler vardır. Bu zihinsel uğraşlar hastanın günlük işlerinden ya da sosyal faaliyetlerinden uzaklaşmasına neden olur. Bu zihinsel uğraşlar rahatsızlık hissi ve kaygılara neden olur. Bu hastalığın gidişi sırasında hasta bu […]

TRİKOTİLLOMANİ (KIL YOLMA HASTALIĞI)

Bedenin çeşitli bölgelerinden engellenmesi güç ve tekrarlayıcı bir şekilde kıl yolma davranışının olduğu psikiyatrik bir hastalıktır. Hastalık çoğunlukla erken ergenlik ve çocukluk dönemlerinde, özellikle 11-15 yaşları arasında en sık ortaya çıkmaktadır. Kadın cinsiyetinde biraz daha sık görülmektedir. En sık saç yolma görülmektedir, daha seyrek olarak kaş, kirpik, sakal, bıyık, koltuk altı, kol ve bacak bölgelerinde […]

TÜKENMİŞLİK SENDROMU (BURNOUT)

Tükenmişlik (Burnout) Sendromu duygusal, ruhsal, bedensel ve sosyal sorunlarla birliktelik gösteren çok karmaşık bir yapıdır. İlk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya konmuştur. En önemli belirtileri, duygusal küntlük, yalnızlığı tercih etmek ve devamlı enerji yoksunluğudur. Tükenmişlik insanlarla yüz yüze çalışılan meslek ve hizmet gruplarında, hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarında, bakımevi çalışanlarında, öğretmenlerde daha […]

KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) HASTALIĞI

Bu hastalıkta , kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı aşırı düzeydedir ve kişi bu sıkıntı ile başedemez ve bu ruhsal sıkıntı bedensel bir belirtiye dönüşür. Bu bedensel belirtiler sıklıkla; Titreme, Kollarda bacaklarda geçici güçsüzlük ya da felç, Gözlerin geçici görmemesi, Geçici Konuşamama, Sara nöbetine benzer nöbetler geçirme ve benzeri bedensel belirtilerdir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A-Bir […]

Somatizasyon (Bedensel Belirti) Bozukluğu

Bu hastalıkta kişi vücudunda sürekli bir şekilde, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi hisler hisseder. Bu hisler vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve hasta tarafından bu şikayetler genellikle tanısı konulamamış bir hastalık olarak yorumlanır. Hasta zamanının büyük bir bölümünü bunları düşünerek geçirir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A- Sıkıntı veren veya günlük yaşamı önemli ölçüde bozan […]