Etiket: özel psikiyatri doktoru

PARANOİD (ŞÜPHECİ KİŞİLİK) YAPISI

Erken erişkinlik döneminde başlayan, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayan, genel bir güvensizlik, kuşkuculuk ve alınganlığı olan kuruntulu kişilerdir.Başkalarından kendilerine bir kötülük geleceği korkusu ile aşırı dikkatli, tetikte ve savunucudurlar. Yeterli bir kanıt olmaksızın, başkalarının kendisini sömürdüğünden, kötülük yaptığından ya da kendisini aldattığından kuşkulanırlar. Çabuk alınırlar, aşırı kıskanç, kinci ve aşırı gururludurlar. Pireyi deve yapmaya, […]

OBSESİF KOMPULSİF (TAKINTILI) KİŞİLİK YAPISI

Obsesif kompulsif kişilik yapısı insanın gelişim sürecinde, çocukluk döneminin anal yani özerklik dönemine takılıp kalması sonucu gelişmektedir. Dikkat ve Kontrol obsesif kompulsif kişilik yapısının temel özellikleridir.Onaylanmayan bir dürtü ya da duygunun bastırılması birincil amaçtır.Dikkat ve kontrol ile dürtü ve duyguların kontrolü yanında çevrenin de kontrolü sağlanmış olur. Bu kişilerin aşırı kontrollü olmaları duygusal dalgalanmalarını da […]

NARSİSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsist kişiler hayallerinde ya da davranışlarında aşırı büyüklenirler, sürekli beğenilme gereksinimi duyarlar, eşduyum yani empati kuramazlar bu nedenle de kendi amaçları ya da çıkarları için başkalarını kullanmayı normal bir davranış olarak görürler. Bu bozukluk genellikle erken erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar. Bu kişilk örüntüsünün en önemli özellikleri şunlardır: 1- Büyüklenirler, başarılarını abartırlar, başarılarıyla orantısız biçimde üstün […]

ANTİSOSYAL (TOPLUMA AYKIRI) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Bu bozuklukta; en az 18 yaşındaki bir bireyde, 15 yaşından beri devam eden başkalarının haklarını umursamadan çiğneyen genel bir kişilik oluşumu vardır.Bu kişilerde ayrıca 15 yaşından önce de davranış bozukluğu olduğunu gösteren kanıtlar vardır.Bu bozukluk aşağıdakilerden en az 3 özelliğin olmasıyla belirlidir: 1-Tutuklanmasına yol açan tekrarlayıcı davranışlarda bulunmakla belirli olan yasal sorumluluklara uymama. 2-Sık sık […]

TRİKOTİLLOMANİ (KIL YOLMA HASTALIĞI)

Bedenin çeşitli bölgelerinden engellenmesi güç ve tekrarlayıcı bir şekilde kıl yolma davranışının olduğu psikiyatrik bir hastalıktır. Hastalık çoğunlukla erken ergenlik ve çocukluk dönemlerinde, özellikle 11-15 yaşları arasında en sık ortaya çıkmaktadır. Kadın cinsiyetinde biraz daha sık görülmektedir. En sık saç yolma görülmektedir, daha seyrek olarak kaş, kirpik, sakal, bıyık, koltuk altı, kol ve bacak bölgelerinde […]

TÜKENMİŞLİK SENDROMU (BURNOUT)

Tükenmişlik (Burnout) Sendromu duygusal, ruhsal, bedensel ve sosyal sorunlarla birliktelik gösteren çok karmaşık bir yapıdır. İlk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya konmuştur. En önemli belirtileri, duygusal küntlük, yalnızlığı tercih etmek ve devamlı enerji yoksunluğudur. Tükenmişlik insanlarla yüz yüze çalışılan meslek ve hizmet gruplarında, hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarında, bakımevi çalışanlarında, öğretmenlerde daha […]

HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar, ağır bir hastalıkları olduğu veya olacağı ile ilgili devamlı bir şekilde düşünüp dururlar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu, hastaların stres ve gerginlikten kaynaklanan kas ağrıları, çarpıntı, uyuşma,karınca-lanma vb… normal bedensel duyumlara, ciddi bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış yorumda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu hastalığın tanı kriterleri şöyledir: 1-Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını […]

Hemen Ara