Etiket: Özel Psikiyatri Uzmanı

DEPRESİF KİŞİLİK YAPISI

Depresif kişilik yapısı olan bireyler gelişim döneminin “oral” veya “temel güven duygusu” dönemine takılıp kalmışlardır. Bu kişilik yapısı doyurulma, değerli olduğu duygusu, önemsendiği duyguları ile bağlantılıdır. Depresif kişilik yapısının önemli bir özelliği kendilerini küçük görme, başkalarını gözlerinde büyütüp sadece onlar için çalışmaları ve kendilerini kolayca yok saymaları ve kullandırmalarıdır. “Ben senin için neler yapmadım ki, […]

KISA PSİKOTİK BOZUKLUK

Kısa psikotik bozukluk, bir gün ile bir ay arasında devam eden sanrılar (değiştirilemeyen saplantılı yanlış inançlar), halüsünasyonlar (başkasının görmediği şeyler görme ve duymadığı sesler duyma), saçma sapan konuşma, kaskatı hareketsiz durma gibi psikotik belirtilerle seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık, ya belirgin bir stres sonucu ortaya çıkabilir, ya doğum sonrası dönemde ortaya çıkabilir, ya da belirgin […]

BORDERLİNE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Kernberg’e göre borderline kişilik yapısının tanı ölçütleri şunlardır; 1-Kimlik dağılması 2-Benliğin iyi ve kötü tasarımları bütünleştirememesi 3-Gerçeği değerlendirme yetisindeki bozukluklar ve güçsüz benlik. Borderline kişilik yapısı erken erişkinlikte ortaya çıkar ve kişilerarası ilişkilerde, benlik algısı ve duygulanımda tutarsızlık ile belirgin dürtüsel davranışların görüldüğü, kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta bulunan belirtiler kısaca şulardır: […]