Etiket: Ş.Koçhisar

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI Ergenlik ya da delikanlılık döneminde bedenin ve cinsel organların hızla gelişmesi olur, bu dönemde ergen kız ya da erkek çocukken oluşmuş rol ve görevlerle, bundan sonra yükleneceği rol ve görevleri karşılaştırmaya başlar. Bu süreç “kimlik duygusunun kazanılması” sürecidir. Kişi iç dünyasında çocuklukta, bilinçdışı olarak yaşamış olduğu çatışmaları yeni […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), üç belirti ile tanımlanır. Dikkat eksiklği, hiperaktivite ve dürtüsellik.Günümüzdeki varsayıma göre bu belirtilerin üçü de kısmen beynimizin prefrontal kortex denilen akıl yürütmeyle ilgili bölümündeki çeşitli problemlerden kaynaklanmaktadır. DEHB ‘da en çok öne çıkan dikkat eksikliği ve dikkati sürdürmede yetersizlik ve tabii buna bağlı problem çözmede yetersizlik Prefrontal korteksin bir bölgesinde […]