Etiket: Yozgat

KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) HASTALIĞI

Bu hastalıkta , kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı aşırı düzeydedir ve kişi bu sıkıntı ile başedemez ve bu ruhsal sıkıntı bedensel bir belirtiye dönüşür. Bu bedensel belirtiler sıklıkla; Titreme, Kollarda bacaklarda geçici güçsüzlük ya da felç, Gözlerin geçici görmemesi, Geçici Konuşamama, Sara nöbetine benzer nöbetler geçirme ve benzeri bedensel belirtilerdir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A-Bir […]