Genital Self-Mutilation and Psychotic Disorder: Case Report

Spread the love

ABS TRACT Self-mutilation against external genitalia in psychiatric patients is known as Klingsor
Syndrome. Major self-mutilations against ocular, genital and larger body organs are rare. These
cases are more frequently seen in young men. The role played by conflicts about “ the male role”,
problems of identification about male role, and feelings of guilt on sexual aggression were frequently
mentioned. A case of genital self-mutilation who had negative symptoms of psychosis will be reported
in this paper, and genital self-mutilation is discussed as a probable strong predictor of following
suicide.
Key Words: Psychotic disorders; suicide; castration; schizophrenia; self mutilation
ÖZET Psikiyatrik hastalıklarda dış genitallere yönelik self mutilasyon Klingsor sendromu olarak
da bilinir. Bu olgularda erkek rolü ile ilgili çatışmalar, erkek rolü ile ilgili özdeşim problemleri ve
cinsel saldırganlıkla ilgili suçluluk duygularının rol oynadığından sıklıkla bahsedilmektedir. Okuler,
genital ve vücudun büyük uzuvlarına yönelik major self mutilasyonlara nadir rastlanır. Daha çok
genç erkeklerde görülmektedir. Bu yazıda negatif psikotik belirtiler ile başvuran genital self mutilasyon
olgusu ve bunun gelişebilecek intiharın bir öngördürücüsü olabileceği tartışılmıştır. Olgumuz,
negatif belirtili bir psikozu olan genç, erkek genital self mutilasyon vakasıdır.
Anah tar Ke li me ler: Psikotik bozukluklar; intihar; kastrasyon; şizofreni; kendini sakatlama

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara