HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

Spread the love

Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar, ağır bir hastalıkları olduğu veya olacağı ile ilgili devamlı bir şekilde düşünüp dururlar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu, hastaların stres ve gerginlikten kaynaklanan kas ağrıları, çarpıntı, uyuşma,karınca-lanma vb… normal bedensel duyumlara, ciddi bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış yorumda bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Bu hastalığın tanı kriterleri şöyledir:
1-Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp durma.
2-Bir bedensel belirti yoktur veya hafiftir. Bir hastalıkla ilgili aile öyküsü varsa bile bu konuda aşırı düzeyde kafa yorma vardır ve var olan duruma göre açıkça yüksek oranda düşünüp durma vardır.
3-Sağlıkla ilgili aşırı düzeyde bir kaygı vardır. Bu kişiler kendi sağlık durumlarıyla ilgili kolayca korkuya kapılırlar.
4-Bu kişilerin sağlıkla ilgili davranışlarında aşırılıklar görülür;
Örneğin hastalık bulguları için vücudunu sık sık yoklar, tıbbi ta-ramalar yaptırır, ya da uygunsuz bir biçimde doktora gitmekten ve sağlık kuruluşlarından kaçınır.
5-Bu kişilerde bu belirtiler en az 6 aydır olmalıdır. Ancak bu süre içinde hastanın korktuğu hastalıklar değişebilir.
6- Son olarak bu hastalık başka bir psikiyatrik hastalıkla daha iyi açıklanamaz.
Bu hastalığın da iki tipi vardır. Birinci tipinde hasta sık sık doktora gider ve sağlık taramaları yaptırır. İkinci tipinde ise hasta çok seyrek olarak doktora gider ve mümkün olduğunca sağlık kuruluşlarından kaçar.
Bu hastalar genellikle kişilerarası ilişkilerini de hastalık-ları üzerinden yaparlar. Arkadaşlarına ve yakınlarına sık sık has-talıkları ile ilgili soru sorar ve bilgi verirler. Bu dudrum hastaların işlevselliklerini büyük ölçüde olumsuz etkiler.
Tedavisinde, hastalara empatik yaklaşımı da içeren bireysel psikoterapiler uygulanır. Bazen hastaların ikincil olarak gelişen kaygı ve depresyonlarına yönelik tıbbi tedavi uygulanır.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara