BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU (TİP II)

Spread the love

Bipolar Bozukluk Tip II’de ruhsal çökkünlük, yani depresyon dönemleri daha ağır geçmektedir. Ama hastada arada hipomanik dönem denilen hafif neşeli, hareketli, konuşkan bir dönem de bulunmaktadır. Bu hastalığın tanısının konulabilmesi için, bir yada daha çok depresyon dönemlerinin yanında en az bir hipomani döneminin olduğu, tekrarlayıcı duygudurum dönemlerinin olması gerekmektedir. Ayrıca depresyon dönemi en az 2 hafta, hipomani dönemi de en az 4 gün sürmelidir.

Bipolar II Bozukluğu olan hastalar daha çok psikiyatriste major depresyon döneminde başvururlar. Hastalar başlangıçta hipomanik dönemi hastalık olarak görmezler. Bu hastalarda iş ve toplumsal hayatta bozulmaya neden olan esas sorun ağır depresyon dönemleridir. Bu hastalarda depresyon dönemleri daha ağır ve uzun sürmektedir. Bu hastalarda bazen hipomani ve depresyon dönemleri bir arada görülebilir, buna karma dönem denir.

Böyle hastaların tedavisi daha güçleşir. Bu hastalığa sahip olan hastalar bazen ani davranışlarda bulunarak intihar girişiminde bulunabilirler, alkol ve madde kötüye kullanımı gösterebilirler. Bipolar II Bozukluğu olan bazı hastalarda hipomani döneminde yaratıcılıkta bir artış olabilir. Bu durum hastalarda daha az tedavi arayışına yönelmelerine sebep olabilir.

Bu hastalık ergenliğin geç dönemlerinde ve erişkinlik döneminde başlar. Ortalama 20’li yaşlarda başlamaktadır. Hastalık ilerdikçe depresyon dönemleri sıklaşır. Çoğunlukla major depresyon dönemiyle başlar. Bunu daha sonra bir hipomani dönemi izler. Bu hastalarda depresyon dönemleri tek depresyon hastalığına göre daha ağır geçer ve intihar girişimi ve iş ve toplumsal hayatta bozulma daha çok görülür.

Bipolar II Bozukluğun tedavisi oldukça güçtür. Yakın takip gerektirir. Bu nedenle hemen bir psikiyatriste başvurmalı ve uygun tedavi başlanmalıdır. Uygun tedavi başlanmayan hastalarda hastalık daha ağır ve daha sık gidiş gösterir. Tedavisinde uygun duygudurum düzenleyici ilaçlar kullanılmalıdır.

Bu iki tip duygudurum bozukluğu dışında nadir görülen duygudurum bozuklukları da vardır. Fakat burada kafa karışıklığı yaratmaması için değinilmeyecektir.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara