Kategori: Bipolar Bozukluklar

DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÖLÇEĞİ

                               DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÖLÇEĞİ Aşağıdaki test size kesin Duygudurum Bozukluğu ya da Bipolar Bozukluk tanısı koydurmaz. Sonucun mutlaka psikiyatri uzmanınızla birlikte değerlendirilmesi gerekir.  A) Hiç kendinizin doğal halinizde olmadığınızı hissettiğiniz bir dönem ve ….. oldu mu?                                         […]

Bipolar Duygulanım Bozukluğu

PSİKİYATRİ UZMANI

Bipolar Duygudurm Bozukluğu (I)       Bu hastalık gurubu halk arasında Bipolar Bozukluklar olarak da bilinir. Çok çeşitli tipleri olmasına rağmen daha çok iki tipi bilinir. Bunlar Bipolar I ve Bipolar II denilen tiplerdir. Bipolar bozuklukların tümünü göz önünde bulundurduğumuzda görülme sıklığı %4’e kadar çıkmaktadır. Bu bozuklukta genel olarak duygudurmda yükselmenin olduğu “Manik Dönem” ya da […]

BİPOLAR DUYGULANIM BOZUKLUĞU (TİP II)

PSİKİYATRİ UZMANI

Bipolar Bozukluk Tip II’de ruhsal çökkünlük, yani depresyon dönemleri daha ağır geçmektedir. Ama hastada arada hipomanik dönem denilen hafif neşeli, hareketli, konuşkan bir dönem de bulunmaktadır. Bu hastalığın tanısının konulabilmesi için, bir yada daha çok depresyon dönemlerinin yanında en az bir hipomani döneminin olduğu, tekrarlayıcı duygudurum dönemlerinin olması gerekmektedir. Ayrıca depresyon dönemi en az 2 […]

Bipolar Bozukluk Nedir

Manik Depresif Bozukluk veya Manik Depresyon adıyla da bilinen Bipolar Bozukluk, riskli davranışlar nedeniyle ilişkilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmediği takdirde intihar yoluyla ölüme yol açabilen, ciddi bir psikiyatrik hastalıktır. Bipolar bozukluğun temelinde beyindeki iletimi sağlayan “Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, vb…” gibi nörotransmitter denilen hormon benzeri yapıların dengesinde ve düzenlenmesinde bir bozukluk bulunmaktadır. Bu bozukluk […]