Kategori: Dissosiatif Bozukluklar ve Somatoform (Bedenselleştirme) Bozuklukları

HASTALIK KAYGISI BOZUKLUĞU

Hastalık Kaygısı Bozukluğu olan hastalar, ağır bir hastalıkları olduğu veya olacağı ile ilgili devamlı bir şekilde düşünüp dururlar. Hastalık Kaygısı Bozukluğu, hastaların stres ve gerginlikten kaynaklanan kas ağrıları, çarpıntı, uyuşma,karınca-lanma vb… normal bedensel duyumlara, ciddi bir hastalığın işaretleri olarak, yanlış yorumda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu hastalığın tanı kriterleri şöyledir: 1-Ağır bir hastalığı olduğunu ya da olacağını […]

KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) HASTALIĞI

Bu hastalıkta , kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı aşırı düzeydedir ve kişi bu sıkıntı ile başedemez ve bu ruhsal sıkıntı bedensel bir belirtiye dönüşür. Bu bedensel belirtiler sıklıkla; Titreme, Kollarda bacaklarda geçici güçsüzlük ya da felç, Gözlerin geçici görmemesi, Geçici Konuşamama, Sara nöbetine benzer nöbetler geçirme ve benzeri bedensel belirtilerdir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A-Bir […]

Somatizasyon (Bedensel Belirti) Bozukluğu

Bu hastalıkta kişi vücudunda sürekli bir şekilde, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi hisler hisseder. Bu hisler vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve hasta tarafından bu şikayetler genellikle tanısı konulamamış bir hastalık olarak yorumlanır. Hasta zamanının büyük bir bölümünü bunları düşünerek geçirir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır: A- Sıkıntı veren veya günlük yaşamı önemli ölçüde bozan […]