Kategori: Ruhsal Danışmanlık

PARANOİD (ŞÜPHECİ KİŞİLİK) YAPISI

Erken erişkinlik döneminde başlayan, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayan, genel bir güvensizlik, kuşkuculuk ve alınganlığı olan kuruntulu kişilerdir.Başkalarından kendilerine bir kötülük geleceği korkusu ile aşırı dikkatli, tetikte ve savunucudurlar. Yeterli bir kanıt olmaksızın, başkalarının kendisini sömürdüğünden, kötülük yaptığından ya da kendisini aldattığından kuşkulanırlar. Çabuk alınırlar, aşırı kıskanç, kinci ve aşırı gururludurlar. Pireyi deve yapmaya, […]

OBSESİF KOMPULSİF (TAKINTILI) KİŞİLİK YAPISI

Obsesif kompulsif kişilik yapısı insanın gelişim sürecinde, çocukluk döneminin anal yani özerklik dönemine takılıp kalması sonucu gelişmektedir. Dikkat ve Kontrol obsesif kompulsif kişilik yapısının temel özellikleridir.Onaylanmayan bir dürtü ya da duygunun bastırılması birincil amaçtır.Dikkat ve kontrol ile dürtü ve duyguların kontrolü yanında çevrenin de kontrolü sağlanmış olur. Bu kişilerin aşırı kontrollü olmaları duygusal dalgalanmalarını da […]

DEPRESİF KİŞİLİK YAPISI

Depresif kişilik yapısı olan bireyler gelişim döneminin “oral” veya “temel güven duygusu” dönemine takılıp kalmışlardır. Bu kişilik yapısı doyurulma, değerli olduğu duygusu, önemsendiği duyguları ile bağlantılıdır. Depresif kişilik yapısının önemli bir özelliği kendilerini küçük görme, başkalarını gözlerinde büyütüp sadece onlar için çalışmaları ve kendilerini kolayca yok saymaları ve kullandırmalarıdır. “Ben senin için neler yapmadım ki, […]

BORDERLİNE (SINIR) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Kernberg’e göre borderline kişilik yapısının tanı ölçütleri şunlardır; 1-Kimlik dağılması 2-Benliğin iyi ve kötü tasarımları bütünleştirememesi 3-Gerçeği değerlendirme yetisindeki bozukluklar ve güçsüz benlik. Borderline kişilik yapısı erken erişkinlikte ortaya çıkar ve kişilerarası ilişkilerde, benlik algısı ve duygulanımda tutarsızlık ile belirgin dürtüsel davranışların görüldüğü, kadınlarda daha sık görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta bulunan belirtiler kısaca şulardır: […]

NARSİSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Narsist kişiler hayallerinde ya da davranışlarında aşırı büyüklenirler, sürekli beğenilme gereksinimi duyarlar, eşduyum yani empati kuramazlar bu nedenle de kendi amaçları ya da çıkarları için başkalarını kullanmayı normal bir davranış olarak görürler. Bu bozukluk genellikle erken erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar. Bu kişilk örüntüsünün en önemli özellikleri şunlardır: 1- Büyüklenirler, başarılarını abartırlar, başarılarıyla orantısız biçimde üstün […]

ANTİSOSYAL (TOPLUMA AYKIRI) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Bu bozuklukta; en az 18 yaşındaki bir bireyde, 15 yaşından beri devam eden başkalarının haklarını umursamadan çiğneyen genel bir kişilik oluşumu vardır.Bu kişilerde ayrıca 15 yaşından önce de davranış bozukluğu olduğunu gösteren kanıtlar vardır.Bu bozukluk aşağıdakilerden en az 3 özelliğin olmasıyla belirlidir: 1-Tutuklanmasına yol açan tekrarlayıcı davranışlarda bulunmakla belirli olan yasal sorumluluklara uymama. 2-Sık sık […]

TÜKENMİŞLİK SENDROMU (BURNOUT)

Tükenmişlik (Burnout) Sendromu duygusal, ruhsal, bedensel ve sosyal sorunlarla birliktelik gösteren çok karmaşık bir yapıdır. İlk kez 1974 yılında Herbert Freudenberger tarafından ortaya konmuştur. En önemli belirtileri, duygusal küntlük, yalnızlığı tercih etmek ve devamlı enerji yoksunluğudur. Tükenmişlik insanlarla yüz yüze çalışılan meslek ve hizmet gruplarında, hekimler ve hemşireler gibi sağlık çalışanlarında, bakımevi çalışanlarında, öğretmenlerde daha […]

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI Ergenlik ya da delikanlılık döneminde bedenin ve cinsel organların hızla gelişmesi olur, bu dönemde ergen kız ya da erkek çocukken oluşmuş rol ve görevlerle, bundan sonra yükleneceği rol ve görevleri karşılaştırmaya başlar. Bu süreç “kimlik duygusunun kazanılması” sürecidir. Kişi iç dünyasında çocuklukta, bilinçdışı olarak yaşamış olduğu çatışmaları yeni […]