KISA PSİKOTİK BOZUKLUK

Spread the love

Kısa psikotik bozukluk, bir gün ile bir ay arasında devam eden sanrılar (değiştirilemeyen saplantılı yanlış inançlar), halüsünasyonlar (başkasının görmediği şeyler görme ve duymadığı sesler duyma), saçma sapan konuşma, kaskatı hareketsiz durma gibi
psikotik belirtilerle seyreden bir hastalıktır. Bu hastalık, ya belirgin bir stres sonucu ortaya çıkabilir, ya doğum sonrası dönemde ortaya çıkabilir, ya da belirgin bir neden olmaksızın beyin kimyasının bozulması sonucu ortaya çıkabilir. Bu hastalığın tanısal belirtileri şunlardır;
I-Aşağıdaki belirtilerden 1, 2, 3. belirtilerden birinin olması ile belirli bir ya da birden çok belirtinin olması
1-Sanrılar
2-Halüsünasyonlar
3-Saçma sapan konuşma ya da konuyla alakasız konuşma
4-İleri derecede dağınık hareketler ya da kaskatı hareketsiz durma
II-Hastalık bir gün ile bir ay arasında sürer ve hasta sonunda eski haline geri döner.
III-Bu hastalık başka bir psikiyatrik hastalık ile daha iyi açıklanamaz.
Bu hastalığın tedavisinde kısa süreli antipsikotik ilaçlar kullanılır. Hastanın kendisine ve çevresine zarar vermemesine dikkat edilir.
Bir de ŞİZOFRENİFORM VEYA ŞİZOFRENİ BENZERİ bozukluk vardır. Bu bozuklukta da belirtiler en fazla 6 ay sürer. Şizofreniform bozuklukta ek olarak negatif psikotik belirtiler ve bir işi başlatamama vardır. Burada da tedavide antipsikotikler kullanılır ve hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesi önlenir.
Doğum sonrası ortaya çıkan ve bir stres etkeni olmadan nedensiz ortaya çıkan kısa psikotik bozukluklar yüksek olasılıkla tekrarlayabilir. Özellikle doğum sonrası dönemde ortaya çıkan tip sonraki lohusalık dönemlerinde tekrarlayabilir. Tekrarlayan hastalıklar sürekli bir hal alabilir. Bu nedenle tekarlayan psikotik bozuklukta dikkatli olunmalıdır. Tüm bu hastalar yakından takip edilmelidir.

Views

Bir cevap yazın