KONVERSİYON (DÖNÜŞTÜRME) HASTALIĞI

Spread the love

Bu hastalıkta , kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı aşırı düzeydedir ve kişi bu sıkıntı ile başedemez ve bu ruhsal sıkıntı bedensel bir belirtiye dönüşür. Bu bedensel belirtiler sıklıkla;
Titreme, Kollarda bacaklarda geçici güçsüzlük ya da felç, Gözlerin geçici görmemesi, Geçici Konuşamama, Sara nöbetine benzer nöbetler geçirme ve benzeri bedensel belirtilerdir.
Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır:
A-Bir ya da birden çok hareketle ya da duyu ile ilgili fonksiyon değişikliği şeklinde belirtilerin olması.
B-Klinik bulgular, hastada oluşan belirti ile bilinen nörolojik ya da başka tıbbi hastalıklar arasında uyuşmazlık olduğunu gösteren kanıtlar sağlar.
C-Bu bulgular başka bir sağlık durumu ile daha iyi açıklanamaz.
D-Bu bulgulargerek sosyal gerek diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur ya da sağlık açısından değerlendirmeyi
gerektirir.
Bu hastalık ilk kez oluştuğunda yakınları ve çevresindeki insanlar tarafından büyük bir korku ve endişe ile karşılanır. Hasta hemen acile kaldırılır. Acile kaldırılan hasta, bazı sağlık görevlileri tarafından önemsenmediği için, yeteri kadar ilgi göremeyebilir. Sağlık görevlilerinin bu hastalara anlayışlı ve empatik bir tutumla yaklaşması hastayı rahatlatır.
Hastalık eğer uygun şekilde yaklaşılıp tedavi edilmezse kronikleşebilir, ilerleyip kronikleştikçe de hastanın çevresindeki bazı kişiler tarafından önemsenmemeye başlanır ve bunun hasta tarafından bilerek yapıldığı söylenir. Bu durum hastanın stresini daha çok artırır ve belirtiler artabilir.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara