NARSİSİSTİK (ÖZSEVER) KİŞİLİK BOZUKLUĞU

Spread the love

Narsist kişiler hayallerinde ya da davranışlarında aşırı büyüklenirler, sürekli beğenilme gereksinimi duyarlar, eşduyum yani empati kuramazlar bu nedenle de kendi amaçları ya da çıkarları için başkalarını kullanmayı normal bir davranış olarak görürler. Bu bozukluk genellikle erken erişkinlik dönemlerinde ortaya çıkar. Bu kişilk örüntüsünün en önemli özellikleri şunlardır:
1- Büyüklenirler, başarılarını abartırlar, başarılarıyla orantısız biçimde üstün biri olarak görülme beklentisi içine girerler.
2-Sınırsız bir başarı, güç ya da zeka hayalleriyle uğraşır dururlar.
3- Özel ve eşi benzeri bulunmaz biri olduğuna ve bu nedenle ancak özel kişi ve kurumlarla ilişki kurabileceğine inanır.
4- Aşırı beğenilme isteği vardır.
5- Her türlü özel muameleyi hakettiği duygusu içindedir.
6- Kendi çıkarları için başkalarını kullanır, amaçlarına ulaşmak için başkalarından faydalanır.
7- Eşduyum yani empati yapamaz. Başkalarının duyguları ve gereksinimleri ile ilgilenmez.
8- Sıklıkla başkalarını kıskanır. Ya da başkalarının kendisni kıskandığına inanır.
9- Başkalarına saygısız davranır,kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.
Narsisistik kişilik bozukluğunun temelinde, çocuğun uygun ana-babalık ortamında gerçek dünyanın düş kırıklıkları ile yeterince karşılaşamaması ve ana-babanın çocuğun özelliklerini aşırı yüceltmeleri yatmaktadır. Böylece sürekli ve gereksiz yere özbenlikleri beslenmiş olmaktadır. Bunların çocukluk döneminde duygusal ihmale uğradıklarını gösteren araştırmalar vardır.
Narsist kişilik bozukluğu olan kişiler de psikiyatriste pek başvurmazlar. Bu kişiler beklentileri karşılanmayınca aşırı kırılırlar ve depresyona girerler. Böyle durumlarda psikiyatriste başvururlar. Kendisinin her şeyi doktorlardan daha iyi bildiklerine inanırlar.

Views

Bir cevap yazın