ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI

ERGENLİK DÖNEMİ, KİMLİK KRİZİ VE KİMLİK KARMAŞASI Ergenlik ya da delikanlılık döneminde bedenin ve cinsel organların hızla gelişmesi olur, bu dönemde ergen kız ya da erkek çocukken oluşmuş rol ve görevlerle, bundan sonra yükleneceği rol ve görevleri karşılaştırmaya başlar. Bu süreç “kimlik duygusunun kazanılması” sürecidir. Kişi iç dünyasında çocuklukta, bilinçdışı olarak yaşamış olduğu çatışmaları yeni […]

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), üç belirti ile tanımlanır. Dikkat eksiklği, hiperaktivite ve dürtüsellik.Günümüzdeki varsayıma göre bu belirtilerin üçü de kısmen beynimizin prefrontal kortex denilen akıl yürütmeyle ilgili bölümündeki çeşitli problemlerden kaynaklanmaktadır. DEHB ‘da en çok öne çıkan dikkat eksikliği ve dikkati sürdürmede yetersizlik ve tabii buna bağlı problem çözmede yetersizlik Prefrontal korteksin bir bölgesinde […]

AGORAFOBİ

Agorafobi, değişik durumlar ve yerlerle karşılaşma veya gerçekten karşılaşacak olma inancı ile belirgin bir korku, kaygı ve bazen de panik atak belirtilerinin tetiklenmesidir. Agorafobi tanısı konulabilmesi için aşağıdakilerden en az ikisinde belirtilerin bulunması gerekmektedir; 1-Otomobil, otobüs, tren, uçak, gemi gibi toplu taşıma araçlarını  kullanma esnasında, 2-Büyük otoparklar, alışveriş merkezleri, ya da köprü gibi açık alanlarda […]

Sanrılı Bozukluk

      Sanrı, tüm çabalara ve mantıklı delillere rağmen değiştirilemeyen saplantılı inanç demektir. Sanrılı Bozukluğun en önemli özelliği, en az bir ay süresince bir ya da birden çok sanrının (saplantılı  inançların) varlığıdır. Ancak hasta daha önceden şizofreni belirtilerini gösteren bir dönem yaşamışsa sanrılı bozukluk tanısı konulamaz.Bu hastalarda sanrıların etkisi dışında iş, okul ve sosyal […]