DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÖLÇEĞİ

                               DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI ÖLÇEĞİ Aşağıdaki test size kesin Duygudurum Bozukluğu ya da Bipolar Bozukluk tanısı koydurmaz. Sonucun mutlaka psikiyatri uzmanınızla birlikte değerlendirilmesi gerekir.  A) Hiç kendinizin doğal halinizde olmadığınızı hissettiğiniz bir dönem ve ….. oldu mu?                                         […]

ALKOL BAĞIMLILIĞI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

     Alkol bağımlılığını değerlendirmede sık kullanılan kısa bir ölçek olan “KESİ” testi her bir soru içindeki anahtar kelimeden oluşmuştur. 1-İçkiyi “KESMENİZ” gerektiğini düşündünüz mü? 2-Yakınlarınız “ELEŞTİRİYOR” mu? 3-Alkol yüzünden “SUÇLU VEYA KÖTÜ” hissettiniz mi? 4-Sabah kalkar kalkmaz  “İLK İŞ ” alkol alıyor musunuz? KESİ testi puanlanırken her bir evet cevabı “1” olarak derecelendirilir. “2” […]

SINAV KAYGISI

SINAV KAYGISI Sınav kaygısı aslında bir çeşit performans kaygısıdır (anksiyetesidir). Eğitim psikolojisine göre sınırlı bir kaygı düzeyi öğrenme üzerine olumlu etki gösterirken, aşırı kaygı hem öğrenme hem de akademik başarı üzerine olumsuz etki etmektedir ve sınav kaygısı eğitim ortamında karşılaşılan öğrenen kişilerin özelliklerinden biridir. Sınav kaygısı olan öğrencilerin sınavları diğer öğrencilere göre daha kısa sürede […]

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ YÖNERGE : Bu bir özbildirim ölçeğidir. Bu nedenle cümleyi iyice okuyup anlayın ve gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Okuduğunuz cümle sizin için her zaman ve ya genellikle geçerliyse, sağdaki boşluğa “Doğru” anlamına gelen “D” harfinin altına “X” işareti; her zaman ve ya genellikle geçerli değil ise “Yanlış” anlamına gelen “Y” harfinin altına “X” […]

Correlation between olfactory bulb volume and chronic depression: a magnetic resonance imaging study

Abstract Objective: Olfactory dysfunction can be seen secondary to various diseases, such as sinonasal disease, infections of the upper respiratory tract, head trauma, and neurodegenerative diseases. A small number of recent studies have focused on olfactory dysfunction in different neuropsychiatric disorders. This study aimed to investigate olfactory bulb (OB) volume in patients with chronic major […]

Eşler arası iletişim

     Hemen bütün canlıların eşleri vardır. O halde bu canlılar için gereklidir. Erikson, insanın benlik gelişimini sekiz evreye ayırmıştır. Bu evrelerden biri “yakınlaşma” evresidir. Burada genç yetişkin olan insan artık kendi kimliğini bir başkasıyla birleştirmeye hazırlar. Bireyin artık somut birleşmelere, eşleşmelere kendini bırakabilmesi, bu yakın ilişkilerde özverilerde bulunabilmesi gerekmektedir. Eğer kişi bu yakın ilişkileri […]