PARANOİD (ŞÜPHECİ KİŞİLİK) YAPISI

Spread the love


Erken erişkinlik döneminde başlayan, başkalarının davranışlarını kötü niyetli olarak yorumlayan, genel bir güvensizlik, kuşkuculuk ve alınganlığı olan kuruntulu kişilerdir.Başkalarından kendilerine bir kötülük geleceği korkusu ile aşırı dikkatli, tetikte ve savunucudurlar.
Yeterli bir kanıt olmaksızın, başkalarının kendisini sömürdüğünden, kötülük yaptığından ya da kendisini aldattığından kuşkulanırlar.
Çabuk alınırlar, aşırı kıskanç, kinci ve aşırı gururludurlar. Pireyi deve yapmaya, tartışmaya, kavgaya eğilimlidirler.
Birlikte çalıştığı arkadaşlarının güvenilirlikleriyle ilgili yersiz şüphelerle uğraşıp durur.
Söylediklerinin aleyhinde kullanılacağı şüphesiyle başkalarına açılmak istemez.
Öncelikle cinsel konularda ve yakın ilişkilerde aşırı duyarlı, alıngan ve şüphecidirler.
Sıradan sözlerden ya da olaylardan aşağılanma ve ya göz korkutma gibi anlamlar çıkarır
Başkalarına soğuk, yukardan bakan, çabuk eleştiren, eleştiri ve şaka kaldırmayan özellikleri belirgindir. Kendilerini hep haklı ve üstün görürler.
Bir neden yokken başkalarının kimi davranışlarını ya da sözlerini kişiliğine ya da saygınlığına bir saldırı olarak algılar, bunlara birden öfkeyle karşılık verir, ya da karşı saldırıya geçer.
Başarısızlıklarını ve kusurlarını başkalarını eleştirerek, onları haksız bularak akla uygun hale getirmeye çalışır.
Bu kişilerin çocukluk döneminde duygusal kötü muamele ya da ihmale uğradıklarına ilişkin araştırmalar vardır.
Tedavisinde iç görü kazandırıcı psikoterapiler uygulanır. Bazen düşünceleri aşırı uğraş ya da sanrı boyutu aldığında düşük doz antipsikotikler vermek gerekebilir.

Views

Bir cevap yazın