Sanrılı Bozukluk

Spread the love

      Sanrı, tüm çabalara ve mantıklı delillere rağmen değiştirilemeyen saplantılı inanç demektir. Sanrılı Bozukluğun en önemli özelliği, en az bir ay süresince bir ya da birden çok sanrının (saplantılı  inançların) varlığıdır. Ancak hasta daha önceden şizofreni belirtilerini gösteren bir dönem yaşamışsa sanrılı bozukluk tanısı konulamaz.Bu hastalarda sanrıların etkisi dışında iş, okul ve sosyal alandaki iş görme kabiliyeti şizofreni ve diğer psikozla giden hastalıklardaki kadar bozulmamıştır ve bu hastaların davranışları yadırganacak düzeyde tuhaf değildir.

      Bu hastalıkta sanrıların yani bu saplantılı inançların etkisinden dolayı toplumsal, işle ilgili ve evlilikle ilgili sorunlar sıklıkla yaşanmaktadır.Bu hastalar diğer kişilerin kendi düşüncelerini saçma bulduklarını söyleyerek bu duruma öfkelenirler. Ancak hiç kimse bu inançlarından vazgeçiremez. Bu hastalığın gidişinde  işlevsel bozulma diğer psikozlara göre daha azdır, ancak bazı hastalarda işle ilgili işlevsellik bozulabilir ve kendini toplumdan uzaklaştırıp yalnız kalma  görülebilir. Bu hastaların genel bir özelliği, sanrıları üzerinde tartışılmıyorsa davranışlarının ve görünüşlerinin olağan sınırlar içinde olmasıdır.Bu bozukluğun çeşitli alt sınıfları vardır. En sık görülen altsınıfı “Kötülük Görme” türüdür.

Erotomani Türü Sanrılı Bozuklukta hasta başka birinin kendisine aşık olduğuna inanır. Bu aşık olduğuna inanılan kişi genellikle daha yüksek bir konumdadır. Bu kişi yabancı biri de olabilir. Hasta bu kişi ile temasa geçmeye çalışabilir, bazen kaba güç uygulayabilir.

Büyüklük Hezeyanı

Büyüklük Türü Sanrılı Bozuklukta,  Hasta büyük bir yeteneği ya da konumu olduğuna, büyük biri, bir ermiş, alim vs olduğuna inanır, ya da büyük bir buluş yaptığına inanır.

Kıskançlık Türü Sanrılı Bozuklukta, hasta eşinin ya da sevgilisinin kendisini aldattığına inanır.Bunu kanıtlamak için küçük kanıtlar peşinde koşar, bazen başkalarına saçma gelen kanıtlar gösterir. Bunlar perdenin açık olması, saç telleri, telefonda dışardan duyulan seslerin yanlış yorumlanması vs..gibi kanıtlardır.

Kötülük Görme Türü Sanrılı Bozuklukta, hastada; kendisini zor duruma düşürmek için kendisi ile uğraşıldığı, kendisine karşı bir takım komplolar kurulduğu, aldatıldığı, gözetlendiği, takip edildiği, zehirlendiği ya da kendisine bir takım ilaçlar verildiği sanrıları vardır. Hasta insanların bilerek  kendisi ile uğraştığını, onu bezdirmeye çalıştıklarını iddia eder. Bu hastalar çabuk küserler ve öfkelidirler. Bazen kendisi ile uğraştığına inandıklarıkişilere karşı kaba güç kullanabilirler.

Bedensel Tür Sanrılı Bozuklukta hastalar bedenlerinde bazı işlevsel bozukluklar olduğuna inanırlar yada bazı bedensel hislerinin olduğuna inanırlar. En sık görülenler, bir koku saldığı, derisinin içini böceklerin sardığı, içinde bir parazit olduğu, bedeninin bazı bölümlerinin şeklinin bozuk olduğu gibi sanrılardır.

     Bu hastaların tedavisinde antipsikotik ilaçlar ve bazı bilişsel terapi yöntemleri uygulanmaktadır.

Views

Bir cevap yazın