SINAV KAYGISI

Spread the love

SINAV KAYGISI

Sınav kaygısı aslında bir çeşit performans kaygısıdır (anksiyetesidir). Eğitim psikolojisine göre sınırlı bir kaygı düzeyi öğrenme üzerine olumlu etki gösterirken, aşırı kaygı hem öğrenme hem de akademik başarı üzerine olumsuz etki etmektedir ve sınav kaygısı eğitim ortamında karşılaşılan öğrenen kişilerin özelliklerinden biridir. Sınav kaygısı olan öğrencilerin sınavları diğer öğrencilere göre daha kısa sürede tamamladıkları ve sınav başarısının daha düşük olduğu saptanmıştır.

Sınavdan önce sınavı başarıp başaramayacağı endişesi ile zihnin sürekli ve aşırı bir şekilde meşgul olması, bu duygu nedeniyle günlük yaşamın etkilenmesi, uyuma ve yeme davranışları üzerine olumsuz etkilerinin olması halinde öğrencilerde sınav kaygısından bahsetmek olanaklıdır. Sınav kaygısının kaygı ve duygusal uyarılmışlık olmak üzere iki bileşeni vardır.

Yapılan çalışmalar, öğretmen ve ebeveyn geribildirimlerinin öğrencilerin kaygı düzeyi üzerine önemli etkilerinin olduğunu göstermektedir. Uygun olmayan ya da olumsuz geribildirimlerin kaygı üzerinde olumsuz etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca ebeveynlerin öğrencilerden aşırı beklenti içine girmeleri ve çocuğun bunu bir baskı olarak hissetmesi de sınav kaygısı üzerine olumsuz etki etmektedir. Öğretmenlerin ve ebeveynlerin yapıcı geribildirimleri önem taşımaktadır. Sınavı, yaşamsal bir sorun ve tehdit eden bir durum olarak algılayan öğrencilerde ve başarı- başarısızlığın çok önemsendiği ve aşırı değer verildiği sınıflarda sınav kaygısı düzeyleri de daha yüksektir.

Sınav sırasında başarısız olacağı korkusu, yeterince çalışmadığı ile ilgili suçluluk, süreyi etkin kullanamayacağı ve hiç bir şey hatırlayamayacağı inancı, sürekli olarak sonuca yani alacağı nota odaklanma, diğer öğrencilere göre kendini değersiz ve başarısız hissetme, aileyi hayal kırıklığına uğratma ve hatta bu nedenle ölme isteği gibi olumsuz otomatik düşüncelerle ve duygularla birlikte bulantı, aşırı hareketlik, tansiyon oynamaları, çarpıntı, baş dönmesi, terleme bazen sürekli tuvalete gitme isteği gibi fizyolojik bulgular da görülmektedir. Bu tür düşünce ve duyguları olan öğrencilerde sınavı  “ölüm kalım savaşı” olarak görme şeklinde çarpıtılmış inançlar vardır. Sınav kaygısı, sınav öncesi, sınav sırası ve sınav sonrasında hissedilmektedir.

     Sınav kaygısının tedavisinde bazı bilişsel davranışçı psikoterapi yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca otonomik aşırı uyarılmışlık için bazı ilaçların da yardımına başvurulabilir.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara