Somatizasyon (Bedensel Belirti) Bozukluğu

Spread the love

Bu hastalıkta kişi vücudunda sürekli bir şekilde, ağrı, uyuşma, yanma, karıncalanma gibi hisler hisseder. Bu hisler vücudun herhangi bir bölgesinde olabilir ve hasta tarafından bu şikayetler genellikle tanısı konulamamış bir hastalık olarak yorumlanır. Hasta zamanının büyük bir bölümünü bunları düşünerek geçirir. Bu hastalığın tanı kriterleri şunlardır:
A- Sıkıntı veren veya günlük yaşamı önemli ölçüde bozan bir veya birden çok bedenle ilgili şikayetlerin olması
B- Aşağıdakilerden en az birinin olduğu, bedensel şikayetler veya bunlarla birlikte olan sağlık üzerine kaygılarla ilişkili aşırı düzeyde düşünceler, duygular veya davranışlar;
1-Kişinin şikayetlerinin önemine göre aşırı olan ve devamlılık gösteren düşünceler,
2-Sağlıkla veya şikayetlerle ilgili, devamlı aşırı düzeyde bir kaygı,
3-Bu şikayetlere veya sağlık kaygılarına aşırı zaman ve enerji harcanır.
C- Bedenle ilgili herhangi bir bedensel şikayet devamlı olarak bulunmasa da, şikayetlerin olma durumu devamlılık gösterir, bu 6 aydan daha uzun süre olmalıdır.
Bu hastalığı olan hastalar genellikle bu hastalık belirtilerine odaklanırlar ve sürekli bunlardan yakınırlar. Kişilerarası ilişkilerinde bu şikayetler önemli yer tutar.

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara