UYKU BOZUKLUKLARI VE SINIFLANDIRMASI

Spread the love

UYKU BOZUKLUKLARI VE SINIFLANDIRMASI

AŞIRI UYKU HASTALIĞI Tanı Kriterleri
A. Başlıca yakınma, hemen hergün, gündüz uyku dönemlerinin olması ya da uyku dönemlerinin uzaması ile kendini gösteren ve en az bir ay süren aşırı uykulu olma durumudur.
B. Uyku bozukluğu, klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal,mesleki alanlarada ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur
C. İnsomnia ile açıklanamaz, Sadece Narkolepsi, Solunumla ilgili uyku bozukluğu, Biyolojik Ritim Uyku Bozukluğu ya da Parasomnia sırasında ortaya çıkmamaktadır.
D. Başka bir mental bozukluk yoktur.
E. Madde kullanımına bağlı değildir.

Uyku bozuklukları

Uyku bozuklukları

Uykuda Korku Bozukluğu Tanı Kriterleri
A. Asıl uyku döneminin ilk üçtebirinde ortaya çıkan ve yersiz bir korku içinde çığlık atmaya başlayan, yineleyen, birden uykudan uyanma epizodları.
B. Her epizodda yoğun bir korku, taşikardia, hızlı solunum ve terleme
C. Rahatlatma çabalarına tepkisiz kalma
D. Rüya anımsanmaz ve geçirilen epizoda amnezi vardır
E. Etkinliklerde azalmaya neden olur.

Narkolepsi Tanı Kriterleri
A. En az üç ay süreyle hergün ortaya çıkankarşı konamaz dinlendirici ataklarının olması.
B. Aşağidakilerden birinin ya da her ikisinin birlikte olması.
1. Katalepsi ( Yoğun bir duyguya eşlik eden birden ortaya çıkan ve kısa süren bilateral kas tonusu kaybı epizodları).
2. Hipnopompik ya da hipnogojik hallüsinasyonlar ya da uyku epizodlarının başında ya da sonunda uyku paralizisinin olması ile kendini gösteren, hızlı göz hareketleri uykusuna ilişkin ögelerin uyku ve uyanıklık arasındaki geçişe rekürran sızması.
C. Madde ya da genel tıbbi durumun fizyolojik etkilerine bağlı değildir.

Kabus Bozukluğu Tanı Kriterleri
A.Genellikle sağkalım, güvenliğe ya da benlik saygısına tahdit içeren, uzun süreli ve korkutucu rüyaları ayrıntıları ile hatırlayarak tekrar takrar uyanma. Uyku döneminin ikinci yarısında olur.
B. Konfüzyon yoktur
C. Etkinliklerde bozulmaya neden olur.

Primer İnsomnia (Uykusuzluk Hastalığı) Tanı Kriterleri
A. En az bir ay süreyle, uykuya dalmakta ya da sürdürmede güçlük olması ya da dinlendirici bir uyku uyunmamasıdır
B. Uyku bozukluğu, klinik açıdan belirgin sıkıntıya ya da toplumsal,mesleki alanlarada ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur
C. Sadece Narkolepsi, Solunumla ilgili uyku bozukluğu, Sirkadian Ritim Uyku Bozukluğu ya da Parasomnia sırasında ortaya çıkmamaktadır
D. Başka bir ruhsal bozukluk yoktur
E. Madde kullanımına ağlı değildir

Sirkadian Ritim (Beden Ritmi) Uyku Bozukluğu Tanı Kriterleri
1. Gecikmeli Uyku Evresi: İstenen daha erken bir saate uykuya dalamama ve uyanamama ile belirli olmak üzere uykuya dalma ve uyanma saatlerinin sürekli bir biçimde geç olması.
2. Jet Lag Tipi: Birden çok zaman diliminin geçilmesine bağlı uyanıklık ya da uykulu olma.
3. Değişen Mesai Saatleri Tipi: Değişen çalışma koşulları.
4. Belirlenmemiş Tip:

Uyurgezerlik Bozukluğu DSM-IV Tanı Kriterleri
A. Uykunun ilk üçte birinde ortaya çıkar.
B. Boş ve gözünü diker bakar,tepkisiz kalır ve büyük zorlukla uyandırılır.
C. Epizodu anımsamaz
D.Etkinliklerde bozulmaya neden olur

Solunumla İlişkili Uyku Bozukluğu’nun Tanı Kriterleri
A. Obstriktif ya da santral uyku apnesi sendromu ya da santral alveolar hipoventilasyon sendromu bağlı olduğu yargısına varılan aşırı uykulu olma durumuna ya da insomniaya yol açan uyku bozukluğu
B. Mental bzoukluk,madde ve genel tıbbi durum yoktur.
Üye Girişi

Views

Bir cevap yazın

Hemen Ara